Congress » Statements
Հունվարի 27-ին ժամը 12.00-ին տեղի է ունեցել «Միավորված հայեր» կուսակցության բարձրագույն ղեկավար մարմնի՝ համագումարի նիստը և, համաձայն ՀՀ կուսակցությունների մասին օրենքի 19-րդ և 29-րդ հոդվածների, սահմանված կարգով որոշում է կայացրել ...