Գլխավոր
.
2018 îå³·ñí³Í ¿ Áݹ³Ù»ÝÁ 3 ûñÇÝ³Ï                                                                                                 úñÇÝ³Ï 2   γ½Ùí³Í ¿ ...
«ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱՅԵՐ» ԿՈւՍԱԿՑՈւԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  2018 îå³·ñí³Í ¿ Áݹ³Ù»ÝÁ 3 ûñÇÝ³Ï úñÇÝ³Ï 1   γ½Ùí³Í ¿ §08¦ ÑáõÉÇëÇ 2018Ã.                                           ¶ð²Üòì²Ì ¾ ÀݹáõÝí³Í ¿  ...
Երկրի և արտերկրի հարգելի հայրենակիցներ. Հայոց նորանկախ պետականության ամրապնդման, նրա շուրջը աշխարհասփյուռ հայության համախմբման արդի փուլում էապես կարևորվում է մեր ազգի պատմական անցյալի, նրա մշակութային հարուստ ժառանգության մերօրյա արժևորումը, ազգը միավորող նոր գաղափարների առաջադրումը: Հայոց ազգային համերաշխության ու համախմբման գործընթացում` որպես խորհրդանիշներ, նորովի են իմաստավորվում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը, Մատենադարանը, Գիտությունների ազգային ակադեմիան, Պետհամալսարանը ...